Stichting MarocStars

 

 “Wij begeleiden talentvolle voetballers bij het bereiken van hun doelen"

Het bestaande training- en begeleidingsaanbod is vaak niet toereikend om de talenten van  jonge voetballers maximaal te benutten en anderzijds ontbreekt het aan een gespecialiseerd aanbod met oog en oor voor onze jonge Marokkaans-Nederlandse voetbaltalenten. Wij willen jonge voetballers en jeugdigen de kans geven om meer uit hun zelf te halen, zodat zij hun voetbaltalenten volledig kunnen benutten.

MarocStars is van mening dat voetbal echter meer kan zijn dan het ontwikkelen van sportieve talenten. Voetbal kan ook bijdragen aan het ontwikkelen van sociale talenten: minder probleemgedrag en meer succes op het vlak van onderwijs en werk.

MarocStars biedt ondersteuning aan bij keuzes in je sportieve loopbaan door de juiste vragen te stellen, te luisteren en advies te geven. MarocStars probeert een centrale rol te spelen in je ontwikkeling door persoonlijke begeleiding. Fundamenteel in deze begeleiding is wederzijds vertrouwen; het vertrouwen van de speler in zijn begeleiding en het vertrouwen van de begeleiders in zijn speler. De vertrouwensband die wordt opgebouwd vanaf ‘talentvolle jongeling’ tot en met ‘volledig professional’, dient als fundament voor een succesvolle samenwerking.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2001-2014 MarocStars - All rights Reserved.